รายงาน


01 รายงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

รายงาน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จะแสดงตามภาค/จังหวัด

ดูรายงาน

02 รายงานสัดส่วนข้อมูล OTOP

รายงาน ลงทะเบียนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ จะแสดงภาพรวมรายงานผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ โดยแยกตามภาค/จังหวัด

ดูรายงาน

03 รายงานผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม

รายงาน ผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม จะแสดงตาม ภาค/จังหวัด และแสดงยอดจำหน่ายทั้งหมด

ดูรายงาน


04 รายงานภูมิปัญญา

รายงานภูมิปัญญา แสดงโดยแยกจาก ประเภทภูมิปัญญา/ภาค/จังหวัด

ดูรายงาน

05 รายงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

รายงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ดูรายงาน

06 รายงาน OTOP นวัตวิถี

รายงาน OTOP นวัตวิถี จะแสดงโดยแยกตามภาค/ดาว/จังหวัด/ประเภทชุมชนท่องเที่ยว

ดูรายงาน

07 รายงาน OTOP (Brandname)

รายงาน OTOP (1Brandname 2Senior 3Young 4ศิลปิน 5ขึ้นเครื่อง 6PSO) สามารถแสดงโดยแยกตาม กลุ่ม/ประเภทผลิตภัณฑ์/ปี/ภาค/จังหวัด

ดูรายงาน

08 รายงาน OTOP (Senior OTOP)

รายงาน OTOP Today จะแสดงยอดวิว จำนวนสินค้า คลิกสั่งซื้อ โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี ภาค และจังหวัดได้

ดูรายงาน

09 รายงาน OTOP (Young OTOP)

รายงาน ช่องทางการขายสินค้า จะแสดงช่องทางและยอดขายสินค้า โดยแยกตามภาค และจังหวัด

ดูรายงาน

10 รายงาน OTOP (ศิลปิน OTOP)

รายงาน รายได้ตามปีงบประมาณ จะแสดงรายได้โดยแยกตามปีงบประมาณ โดยแยกตามภาค และจังหวัดได้

ดูรายงาน

11 รายงาน OTOP (OTOP ขึ้นเครื่อง)

รายงาน Forecast Report จะแสดงแนวโน้มรายได้ตามปีงบประมาณ โดยแบ่งตามภาค จังหวัด และอำเภอได้

ดูรายงาน

12 รายงาน OTOP (OTOP PSO)

รายงาน แนวโน้มการปรับปรุงและพัฒนา จะแสดงอัตราการเติบโตของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ตามประเภทผู้ประกอบการ

ดูรายงาน

13 รายงานพฤติกรรมการบริโภคสินค้า OTOP

รายงาน แนวโน้มการปรับปรุงและพัฒนา จะแสดงอัตราการเติบโตของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ตามประเภทผู้ประกอบการ

ดูรายงาน

14 รายงานช่องทางการขายสินค้า

รายงาน ช่องทางการขายสินค้า จะแสดงช่องทางและยอดขายสินค้า โดยแยกตามภาค และจังหวัด

ดูรายงาน

15 รายงานรายได้ตามปีงบประมาณ

รายงาน รายได้ตามปีงบประมาณ จะแสดงรายได้โดยแยกตามปีงบประมาณ โดยแยกตามภาค และจังหวัดได้

ดูรายงาน

16 รายงานแนวโน้มการเติบโตรายได้ตามปีงบประมาณ

รายงาน แนวโน้มการปรับปรุงและพัฒนา จะแสดงอัตราการเติบโตของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ตามประเภทผู้ประกอบการ

ดูรายงาน

17 รายงานแนวโน้มการปรับปรุงและพัฒนา

 รายงานแนวโน้มการปรับปรุงและพัฒนา

ดูรายงาน

18 รายชื่อตลาดประชารัฐ

รายงาน รายชื่อตลาดประชารัฐ จะแสดงจำนวนตลาดประชารัฐ โดยแยกตามภาค และจังหวัดได้

ดูรายงาน

19 รายงานแสดงจำนวนแรงงานตามกลุ่มผู้ประกอบการ

รายงานแสดงจำนวนแรงงานตามกลุ่มผู้ประกอบการ

ดูรายงาน