UNIQUE BANGKOK งานแสดงสินค้า “OTOP เพลินพระนคร”

กิจกรรมในงาน
Qty

ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures

งานจัดแสดงสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเขตพระนครฯ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี 2562 ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยนำทุนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครมาต่อยอด สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และผลลัพธ์ของโครงการทำให้เกิดกิจกรรม ภายใต้ชื่องานแสดงสินค้า “OTOP เพลินพระนคร” เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อจัดแสดงสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์มาอย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงเผยแพร่ จำหน่าย และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแบบ B2B และ B2C ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบการ OTOP กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความภาคภูมิใจในการสืบสาน สานต่อ มรดกวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเชิงสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนสืบไป


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชื่นชม ! นิทรรศการการพัฒนาสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพลิดเพลิน ! กิจกรรมสาธิต DIY สุดชิค ติดมือกลับบ้าน สนุกสนาน ! การแสดงบนเวที พร้อมกิจกรรมบนเวทีรับของที่ระลึกกลับบ้าน ช้อป ! สินค้าเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากมหานครกรุงเทพที่ห้ามพลาด แล้วพบกันในงาน “OTOP เพลินพระนคร” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00-23:00 น. ณ บริเวณโกดัง 8-9 เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ และงาน “OTOP เพลินพระนคร” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00-22:00 น. ณ บริเวณลานเมือง 1-2 สุขสยาม ไอคอนสยาม

พิเศษ ! สำหรับคนแต่งชุดไทยย้อนยุคมาเที่ยวงาน “OTOP เพลินพระนคร” ลงทะเบียนรับของที่ระลึกฟรี (ของมีจำนวนจำกัด)งาน "OTOP เพลินพระนคร ครั้งที่ 1"
วันที่ : 16 - 18 สิงหาคม 2562
เวลา : 17:00 - 23:00น.
สถานที่ : บริเวณโกดัง 8-9 เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์


งาน "OTOP เพลินพระนคร ครั้งที่ 2"
วันที่ : 23 - 25 สิงหาคม 2562
เวลา : 10:00-22:00 น.
สถานที่ : บริเวณลานเมือง 1-2 สุขสยาม ไอคอนสยาม


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : OTOP เพลินพระนคร
Facebook : Asiatique The Riverfront
Facebook : ICONSIAM

Date & Time
วันจันทร์
16 สิงหาคม ค.ศ. 2562
Start - 17:00
วันพุธ
18 สิงหาคม ค.ศ. 2562
End - 17:00 Asia/Bangkok
ตำแหน่ง

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910
Get the direction
ผู้จัด

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910