งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป (KBO)

Registrations are closed

งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป (KBO)

ขอเชิญติดตามรับชมการ Live สด 📡 "งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป (KBO)"  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 12:00น. สดจากห้าง Big C พิษณุโลก ได้ที่เพจ "OTOP พิษณุโลก"


#OTOPPhitsanulok

#OTOPพิษณุโลก

#OTOPTODAY

Date & Time
วันอาทิตย์
4 กรกฎาคม ค.ศ. 2021
Start - 12:00
วันจันทร์
5 กรกฎาคม ค.ศ. 2021
End - 18:00 America/Los_Angeles
ตำแหน่ง

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910
Get the direction
ผู้จัด

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910