ประกวด OTOP Junior Contest ครั้งที่ 4

Registrations are closed

ประกวด OTOP Junior Contest ครั้งที่ 4

ขอเชิญน้อง ๆ ภายใต้กลุ่ม/ชมรม ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) – มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) เข้าร่วมประกวด OTOP Junior Contest ครั้งที่ 4 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2563

Date & Time
วันอังคาร
1 กันยายน ค.ศ. 2020
Start - 09:00
วันเสาร์
31 ตุลาคม ค.ศ. 2020
End - 17:00 Asia/Bangkok
ตำแหน่ง

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910
Get the direction
ผู้จัด

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910