OTOP CITY 2019

Registrations are closed

OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2563

ขอเชิญเที่ยวงาน แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณริมโขง ลานคนเมือง (หน้าตลาดอินโดจีน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และชมการถ่ายทดสดกิจกรรมประกวดการเดินแฟชั่นราตรีผ้าไทย-ลาว “ราตรีพรรณราย ผ้าไทนครพนม”

ในงานพบบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ,มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ECO design

โดยวันที่ 1 สิงหาคม 2563 งานจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น เป็นต้นไป และในเวลา 16.40น. -15.30 น. สวท.นครพนมจะทำการถ่ายทอดสด ทางเฟซบุ็กไลท์ ในงานพิธีแถลงข่าว โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์) มาเป็นประธานเปิดงาน ดังกล่าวด้วย

และทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมประกวดการเดินแฟชั่นราตรีผ้าไทย-ลาว “ราตรีพรรณราย ผ้าไทนครพนม” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.- 20.00 น.วันที่ : 1 - 5 สิงหาคม 2563
สถานที่ : ลานคนเมือง (หน้าตลาดอินโดจีน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Date & Time
วันอังคาร
13 เมษายน ค.ศ. 2021
Start - 07:00
วันพุธ
14 เมษายน ค.ศ. 2021
End - 07:00 Asia/Bangkok
ตำแหน่ง

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910
Get the direction
ผู้จัด

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910