คาราวานสินค้า OTOP ของดีบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

Registrations are closed

เอกลักษณ์ภูมิปัญญาสินค้า OTOP มีดีทุกวันช้อปเพลินทุกเดือน


เอกลักษณ์ภูมิปัญญาสินค้า OTOP มีดีทุกวันช้อปเพลินทุกเดือน ของดีสมุทรสาคร วันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย


วันที่ : 23 - 28 สิงหาคม 2562
สถานที่ : เซ็นทรัลพลาซา มหาชัยติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
Facebook : CentralPlaza MahachaiDate & Time
วันอาทิตย์
19 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
Start - 07:00
วันพฤหัสบดี
23 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
End - 07:00 Asia/Bangkok
ตำแหน่ง

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910
Get the direction
ผู้จัด

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910