การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันเดียวเที่ยวสุขใจ

ทริปเที่ยวในวันเดียว อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมเด็ดๆมากมาย

แผนที่การท่องเที่ยว

4 จุดเช็คอินกระบี่ แบบไม่ลงทะเล

one day trip - กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี -ชุมชน “บ้านเกาะกลาง” อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำกระบี่ ที่ล้อมด้วยป่าชายเลน

แผนที่การท่องเที่ยว

ทริปวันเดียวเที่ยวเขาสมอคอน ไหว้พระศรีอริยเมตรัย ชมวิถีชีวิตชุมชน ชิมอาหารท้องถิ่น

ท่องเที่ยวบ้านเขาสมอคอน จบใน 1 วัน 09.00 น. ไหว้พระศรีอริยเมตตรัย 10.00 น. ชมวิถีชีวิตชุมชน 12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน 13.00 น. ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แผนที่การท่องเที่ยว

การสาธิตการทอผ้า

ชมการสาธิตและเรียนรู้เรื่องการทอผ้าตีนจก การเข็นฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายจากกลุ่มทอผ้าในชุมชน

แผนที่การท่องเที่ยว

การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

ชมการสาธิตการย้อมฝ้ายด้วยสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น สีแดงจากฝาง สีเหลืองจากแก่นขนุน สีส้มจากรากยอ เป็นต้น

แผนที่การท่องเที่ยว

สนุกเต็มวัน

ไหว้พระพุทธศรีสุวรรณภูมิ ชมจิปาถะภัณฑ์สถานคูบัว ศูนย์ทอผ้าบ้านใต้หมู่ 4 (ทอผ้า/หัดจก/ข๊อปปิ้ง) ทานอาหารพื้นถิ่นกาดวิถีชุมชนคูบัว เดินดินกินโตก..อุ่นไอดินถิ่นคูบัว

แผนที่การท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวสุขใจ กับไทดงน้อย ทริป 1 วัน

สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม ชาวนครจำปาศรีในบรรยากาศที่อบอุ่นเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีใกล้ชิด การสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านดงน้อยโดยการเลือกพักโฮมสเตย์

แผนที่การท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวสุขใจ กับไทดงน้อย ทริป 2 วัน

สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม ชาวนครจำปาศรีในบรรยากาศหมู่บ้านที่เปี่ยมด้วยมิตรไมตรีใกล้ชิด ผืนป่า ณ ชุมชนอันอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม “บ้านดงน้อย”
แผนที่การท่องเที่ยว

ทริปบ้านหัวคูใน ใส่ใจสุขภาพคนเที่ยว

ทริปบ้านหัวคูใน ใส่ใจสุขภาพคนเที่ยว เริ่มต้นด้วยเดินชมสวนสมุนไพร ศึกษาเรียนรู้สมุนไพรสายพันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า 300 ชนิด ที่นำมาปลูกรวมกันไว้ในแหล่งเดียว

แผนที่การท่องเที่ยว

เที่ยวให้สุด ปักหมุดที่ปัตตานี

#ที่เที่ยวสุดฮิต ➡ มัสยิดกรือเซะ มัสยิดโบราณอายุกว่า 200 ปี ➡ ชุมชนบาราโหม นั่งเรือชมอุโมงค์ป่าโกงกาง ดูนกทะเลนานาชนิดบินกลับรังยามตะวันตกดิน 

แผนที่การท่องเที่ยว

1 คืน 2 วันที่ชายคลอง

ล่องเรือชมตะวัน ดูยกยักษ์ ชิมอาหารอร่อยรสชาด อร่อย

แผนที่การท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

บ้านสะนำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ "โปรแกรมสำหรับการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน" ดังนี้ - จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ วัดสะนำ -ไหว้พระวัดสะนำ 

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนลาวเวียง บ้านหาดสองแคว

รายการท่องเที่ยวชุมชน วิถีพอเพียง บ้านหาดสองแคว ถึงตำบลหาดสองแคว เข้าโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว ตักบาตรหาบจังหันเข้าวัดหาดสองแคว รับประทานอาหารพื้นถิ่น อั่วบักเผ็ด แกงโอ๊ะเอ๊ะ ทอดหัวปลี ยามเย็นเดินชมตลาดถนนสายวัฒนธรรม ลาวเวียง ในช่วงเดือนตุลาคม ร่วมงานย้อนรอย ร.5 เสด็จประพาสต้นเมืองตรอนตรีสินธุ์ ที่วัดหาดสองแคว ช่วงวันที่ 5 ธันวาคม ร่วมงานประเพณีไหลแพไฟและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ุธัญญาหาร ณ วัดหาดสองแคว

แผนที่การท่องเที่ยว

ทำบุญตักบาตรตอนเช้า ณ ริมฝั่งโขงบ้านสีกาย

ตื่นเช้ามาพร้อมทำบุญเพื่อเสริมแต้มบุญ ณ ริมโขง บ้านสีกายเหนือ บรรยากาศตอนเช้าแสนสดชื่น

แผนที่การท่องเที่ยว

บ้านตอหลัง

กลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกลุ่มทอผ้าบ้านตอหลังไว้ใน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ 2531

แผนที่การท่องเที่ยว

มาเที่ยวไทรย้อย น้อยกว่านี้ได้ไง

“มาเที่ยวไทรย้อย น้อยกว่านี้ได้ไง”แบบ 3 วัน 2 คืน ค่าใช้จ่ายต่อหัวคนละ 2,000 บาท

แผนที่การท่องเที่ยว

โปรแกรม one day trip สุดอัศจรรย์แพรพรรณบัวแดง

- ต้อรับนักท่องเที่ยวด้วยขบวนกลองยาว และ welcome drink น้ำบัวแดง ที่มีสรรพคุณ บำรุงหัวใจ - นำนักท่องเที่ยวชมแปลงเกษตร

แผนที่การท่องเที่ยว

มาวันเดียว ก็เที่ยวได้ “หัวฝาย One day trip

เวลา 08.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ไปตามถนนมิตรภาพ มุ่งสู่อำเภอชนบท เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2326 ศูนย์กลางเอกลักษณ์ไหมมัดหมี่ชนบท

แผนที่การท่องเที่ยว

โปรแกรมที่ 1 โปรแกรมครึ่งวัน (Half Day Trip)

โปรแกรมที่ 1 โปรแกรมครึ่งวัน (Half Day Trip) 09.00 น. กิจกรรมต้อนรับ บริการน้ำดื่ม พานมัสการพระสิงห์ยองและพระงามนางเหลียวผู้นำกล่าวต้อนรับโดยสังเขป 10.00 น. ชมแหล่งเรียนรู้ภายในวัด พิพิธภัณฑ์จาวยอง 11.00 น. ชมรมสมุนไพรจาวยอง ทอผ้ายอง ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 12.00 น. กิ๋นข้าวตอน ขันโตก รับประทานอาหารเมนูเด็ดตามฤดูกาล พร้อมชมการแสดง

แผนที่การท่องเที่ยว

โปรแกรมที่ 2 โปรแกรม 1 วัน (One Day Trip)

โปรแกรมที่ 2 โปรแกรม 1 วัน (One Day Trip) 09.00 น. กิจกรรมต้อนรับ บริการน้ำดื่ม พานมัสการพระสิงห์ยองและพระงามนางเหลียว ผู้นำกล่าวต้อนรับโดยสังเขป 1

แผนที่การท่องเที่ยว


การท่องเที่ยวเชิงกีฬา