🔊🔊 ไปรษณีย์ไทย ลดค่าขนส่งสินค้า OTOP 📦📦
เริ่ม 26 กรกฎาคม ถึง 25 ตุลาคม 2564
.
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนด้านการขนส่ง รวมถึงลดภาระการขนส่งให้กับผู้ผลิต ผู่ประกอบการ OTOP

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมโครงการ "ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม

พบกับ 3 กิจกรรมที่จะช่วยยกระดับธุรกิจ

1. Online Training : เตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองสินค้า Made in Thailand เจาะลึกสิทธิประโยชน์ รวมถึงการขอรับรองสินค้า แบบจับมือทำ

2. Online Coaching : ปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องสินค้า Made in Thailand และเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพยกระดับธุรกิจ

3. Online Business Opportunities : พบกับคู่ค้ารายใหญ่ของภาครัฐ ที่มาร่วมไขความลับ พร้อมแนะแนวการนำสินค้าเข้าสู่ Modern Trade แบบ B2B และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบ B2G